उद्यम सम्मान

सम्मानको प्रमाणपत्र

 • विज्ञान र प्रविधि प्रगति 2016 मा इलेक्ट्रिक पावर निर्माण मा प्रथम पुरस्कार

  विज्ञान र प्रविधि प्रगति 2016 मा इलेक्ट्रिक पावर निर्माण मा प्रथम पुरस्कार

 • इन्टरप्राइज क्रेडिट ग्रेड AAA (उच्चतम ग्रेड) को प्रमाणपत्र

  इन्टरप्राइज क्रेडिट ग्रेड AAA (उच्चतम ग्रेड) को प्रमाणपत्र

 • राष्ट्रिय उत्कृष्ट जल संरक्षण उद्यम

  राष्ट्रिय उत्कृष्ट जल संरक्षण उद्यम

 • राष्ट्रिय हाई-टेक इन्टरप्राइज

  राष्ट्रिय हाई-टेक इन्टरप्राइज

 • "प्रतिज्ञा पालन र सम्मान सम्झौता" को राष्ट्रिय उद्यम

  "प्रतिज्ञा पालन र सम्मान सम्झौता" को राष्ट्रिय उद्यम

 • राष्ट्रिय SRDI

  राष्ट्रिय SRDI "सानो विशाल" उद्यम

 • जिन्सा हाइड्रोपावर स्टेशन को उत्कृष्ट निर्माता

  जिन्सा हाइड्रोपावर स्टेशन को उत्कृष्ट निर्माता

 • Baihetan जलविद्युत स्टेशन को 2019 मा उत्कृष्ट निर्माता

  Baihetan जलविद्युत स्टेशन को 2019 मा उत्कृष्ट निर्माता

 • Baihetan जलविद्युत स्टेशन को 2020 मा उत्कृष्ट निर्माता

  Baihetan जलविद्युत स्टेशन को 2020 मा उत्कृष्ट निर्माता

 • विज्ञान र प्रविधि प्रगति 2018 मा इलेक्ट्रिक पावर निर्माण मा तेस्रो पुरस्कार

  विज्ञान र प्रविधि प्रगति 2018 मा इलेक्ट्रिक पावर निर्माण मा तेस्रो पुरस्कार

 • सिचुआन प्रान्तमा रद्दीटोकरी बूमको पहिलो सेट

  सिचुआन प्रान्तमा रद्दीटोकरी बूमको पहिलो सेट

 • राष्ट्रिय उत्कृष्ट जल संरक्षण उद्यम

  राष्ट्रिय उत्कृष्ट जल संरक्षण उद्यम

ISO

 • OHSA18001: 2007

  OHSA18001: 2007

 • ISO45001:2018

  ISO45001:2018

 • ISO14001: 2015

  ISO14001: 2015

 • ISO14001: 2015

  ISO14001: 2015

 • ISO9001: 2015

  ISO9001: 2015

 • ISO9001: 2015

  ISO9001: 2015

पेटेन्ट प्रमाणपत्र

 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(१)
 • पेटेन्ट-प्रमाणपत्र-१
 • पेटेन्ट-प्रमाणपत्र-(१९)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(18)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(१७)
 • पेटेन्ट-प्रमाणपत्र-(१३)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(१२)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(8)
 • पेटेन्ट-प्रमाणपत्र-(7)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(3)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(१६)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(१५)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(१४)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(९)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(२)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(4)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(११)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(१०)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(6)
 • प्याटेन्ट-प्रमाणपत्र-(5)