इतिहास

प्रतिमा (6)

सन् १९५६ सांघाई।
Xinye इलेक्ट्रिकल।

प्रतिमा (1)

देयाङ।
Dongfang इलेक्ट्रिकल।

प्रतिमा (5)

सिचुआन।
ओरिएन्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक

आइकन-४

चीन।
Dongfang जल संरक्षण

प्रतिमा (3)

Dongfang Hobo रोबोट

प्रतिमा (7)

Dongfang हरित प्रविधि

आइकन

308 पेटेंट

प्रतिमा (2)

राष्ट्रिय SRDI "सानो विशाल" उद्यम

प्रतिमा (4)

हामी बाटोमा छौ......