जलविद्युत स्टेशनहरू (विदेश)

परियोजना (10)

पोसो I हाइड्रोपावर स्टेशन, इन्डोनेसिया

हाइड्रोलिक गेट्स, ग्यान्ट्री क्रेन, फिक्स्ड विन्च होइस्ट

परियोजना (९)

नाम ओउ नदी कास्केड २ हाइड्रोपावर स्टेशन, लाओस

रद्दीटोकरी र्याक, रेडियल गेट

परियोजना (११)

नाम ओउ नदी कास्केड २ हाइड्रोपावर स्टेशन, लाओस

रद्दीटोकरी र्याक, रेडियल गेट

परियोजना (12)

काची हाइड्रोपावर स्टेशन, कोस्टारिका

हाइड्रोलिक गेटहरू, hoists