जलविद्युत स्टेशनहरू (घरेलु)

परियोजना (5)

बैहेतान जलविद्युत केन्द्र

रद्दी टोकरी र ग्यान्ट्री क्रेन

परियोजना (4)

Qianwei नेभिगेसन पावर जंक्शन परियोजना

हाइड्रोलिक गेटहरू

परियोजना (3)

जिन्सा हाइड्रोपावर स्टेशन

हाइड्रोलिक गेटहरू

परियोजना (6)

Wenzhai नेभिगेसन पावर जंक्शन परियोजना

ग्यान्ट्री र फिक्स्ड विन्च होइस्ट

परियोजना (२)

Tongnan नेभिगेसन पावर जंक्शन परियोजना

फिक्स्ड विन्च होइस्ट

परियोजना (8)

Xunyang जलविद्युत स्टेशन

रेडियल गेट्स र ग्यान्ट्री क्रेन

परियोजना (1)

Huangdeng जलविद्युत स्टेशन

हाइड्रोलिक गेटहरू र ग्यान्ट्री क्रेन

परियोजना (७)

झाओहुआ हाइड्रोपावर स्टेशन

हाइड्रोलिक गेटहरू र रद्दीटोकरी र्याक