जल संरक्षण परियोजनाहरू

परियोजना (१६)

जियान हाइड्रो-जंक्शन र उत्तरपश्चिम गुइझोउ पानी आपूर्ति परियोजना

ग्यान्ट्री क्रेन, विन्च उठाउने

परियोजना (18)

Yongdingqiao जलाशय

धातु संरचना, लहरा, विद्युत उपकरण

परियोजना (20)

रान्डुतन जलाशय

धातु संरचना, फहराई

परियोजना (17)

दशमीन जलाशय

हाइड्रोलिक गेटहरू, विन्च होइस्ट

परियोजना (१९)

शिमेन जलाशय

धातु संरचना, गैन्ट्री क्रेन, विन्च फहराई

परियोजना (15)

तिब्बत ल्हासा नदी अर्बन ब्यारेज इन्जिनियरिङ्

धातु संरचना

परियोजना (14)

Bazhong Bazhou बाढी नियन्त्रण परियोजना चरण II

रेडियल गेट, हाइड्रोलिक लहरा

परियोजना (१३)

Xinglong ताल पानी वातावरण व्यापक उपचार ईन्जिनियरिङ्

धातु संरचना, विन्च फहराई